PODELA MREŽA PREMA TEHNICI PRENOSA

МРЕЖЕ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА

ПОДЕЛА МРЕЖА ПРЕМА ТЕХНИЦИ ПРЕНОСА

  1. Дифузнемреже (мреже са неусмереним деловањем, имају само један комуникациони канал)
    слање података свим корисницима у мрежи
    слање података само једној групи корисника у мрежи
  2. Мреже од тачке до тачке (садрже бројне линије за пренос између појединих корисника)

-мреже са сталним линијама
-комутиране
мреже (имају чворове или комутационе елементе-рутере)
-комутација кола/линија
-комутација порука
-комутација пакета