MREŽNE TOPOLOGIJE

Mrežne topologije

Pojam topologija tj. mrežna topologija odnosi se na fizički raspored računara, kablova i drugih komponenti mreže. Topologija je klasičan pojam koji većina profesionalaca umrežavanja koristi kada misli na osnovni raspored mreže. Pored pojma topologija koriste se i pojmovi:

 Fizički raspored
 Projekat
 Dijagram
 Mapa.

Mogućnosti mreže zavise od njene topologije. Od izabrane topologije zavisi:
 Vrsta potrebne opreme za mrežu
 Mogućnosti te opreme
 Razvoj mreže
 Način upravljanja mrežom.

Mrežna topologija podrazumijeva niz uslova. Od određene topologije zavisi ne samo tip kabla koji će se koristiti već i to kako se kablovi postavljaju kroz pod, plafon ili zidove. Od topologije takođe zavisi i kako računari međusobno komuniciraju u mreži. Različite topologije zahtijevaju drugačije metode komunikacije, a metod komunikacije obično ima velik uticaj na mrežu. Svi mrežni planovi počinju od tri osnovne topologije:
 Magistrale
 Zvijezde
 Prstena.

Kada su računari povezani u nizu jednim kablom, takva topologija se zove magistrala. Kada se računari povezuju pojedinačnim kablovima koji se granaju iz jednog centralnog uređaja ili haba, to je topologija zvijezde. Ako su računari povezani kablom koji koji formira petlju, to je topologija prstena. U stvarnosti se često kombinuju svojstva više topologija tako da se dobija jedna koja je složena

PODELA MREŽA PREMA TEHNICI PRENOSA

МРЕЖЕ ЗА ПРЕНОС ПОДАТАКА

ПОДЕЛА МРЕЖА ПРЕМА ТЕХНИЦИ ПРЕНОСА

  1. Дифузнемреже (мреже са неусмереним деловањем, имају само један комуникациони канал)
    слање података свим корисницима у мрежи
    слање података само једној групи корисника у мрежи
  2. Мреже од тачке до тачке (садрже бројне линије за пренос између појединих корисника)

-мреже са сталним линијама
-комутиране
мреже (имају чворове или комутационе елементе-рутере)
-комутација кола/линија
-комутација порука
-комутација пакета